top of page

Roos heeft door haar creatieve achtergrond vaak een andere kijk op de dingen. Ze ziet onverwachte oplossingen. Daarom wordt ze regelmatig gevraagd om mee te denken bij het ontwikkelen van nieuwe concepten.

Zo maakte ze o.a. een 'verhuistijdschrift' voor mensen met dementie en hun naasten die op de wachtlijst staan, zodat ze beter voorbereid worden op het wonen in een zorginstelling. Ze ontwierp een poster voor in huiskamers om familieparticipatie te bevorderen. Ze werkte aan een nieuw soort elektronisch patiënten dossier. Ze denkt mee over nieuwe manieren van opleiden en over het inspireren van medewerkers om met mensen met dementie tot een zinvolle dagbesteding te komen.

bottom of page